Kategória: Aktuality

Turisti bilancujú

V roku 2009 sa nám podarilo znova dosiahnuť vynikajúce výsledky. Celkovo sme zorganizovali 110 turistických akcií, z ktorých bolo:

10-VHT-vysokohorských v pohoriach ako Malá Fatra, Veľká Fatra, Nízke, Západné a Vysoké Tatry - tie aj z Poľska.

23 akcií v lyžiarskej turistike, na ktorých sa nám podarilo získať znova aj ďalších nových obdivovateľov tohto zimného športu-bežkárov

9 akcií pre milovníkov horskej cyklistiky

68 akcií pre peších turistov v pohoriach ako Javorníky, Kysucká vrchovina, Kysucké Beskydy, Sliezské Beskydy, Poloniny, Vihorlat, Slovenský kras, Volovské a Chočské vrchy

10 akcií boli autobusové zájazdy, ktoré sú pre našich turistov stále veľmi populárne, najmä preto, že sa prostredníctvom týchto zájazdov  dostanú na atraktívne miesta, kde by sa ináč sami nevybrali.

So sprievodcovským vedením ŠKT KNM si môžu vybrať aj túru podľa svojich schopností, vždy máme na výber aj tri túry podľa náročnosti. Rozhodujúca je určite aj cena, ktorá je skoro polovičná, ako sú náklady inými spojmi.

Celkovo sa na našich turistických akciách zúčastnilo 1837 členov ŠKT KNM, čo je priemerne skoro 17 turistov na akciu, ďalej to bolo 1499 hostí , čo je priemerne skoro 14 osôb na akciu. Spolu to bolo 3336 turistov, čo je vynikajúcich 31 turistov na jednu turistickú akciu. Výsledkom je opäť rekordný ročník, aj keď sme už nechceli rekordy, ale kvalitu. Oboje sa nám znova podarilo!

Najúspešnejším turistom ŠKT KNM sa za rok 2009 s počtom 82 akcií sa stal  už po šiestykrát Ing. Ondrej Baránek, ktorý absolvoval celkovo 1691km prepočítaných podľa koeficientov na jednotlivé kategórie turistických presunov, s celkovým prevýšením 54290m, čo je ako 6 Everestov. Z toho bolo 339 km na bežkách,150 km vo vysokohorskom teréne - VHT a 831km v pešej turistike. Na druhom mieste skončil Emil Chilý so 68 akciíami,1614 km, s prevýšením 50220m Tretia skončila Ing. Mária Jakubíková, zúčastnila sa 61akcií, teda 1547 km, s prevýšením 48240m. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie najlepších turistov je počet akcií, na ktorých sa turista počas roka zúčastnil.

V jednotlivých kategóriach boli najúspešnejší:

Pešia turistika:

1. Jaroslav Capek 918km/33100m

2. Emil Chilý        865km/34600m

3. Ing. Ondrej Baránek   831km /33400m

Lyžiarská turistika:

1. Peter Sýkora    381km/13340m

2. Ondrej Tulec   340km/12190m

3. Ing. Ondrej Baránek 339km/12040m

Horská cyklistika:

1. Ondrej Tulec   587km/6620m

2. Roman Minarovič 395km/5220m

3. Ing. Mária Jakubíková  391km/3940m

VHT - vysokohorská turistika:

1. Ing. Miroslav Mazúr 215km/13860m

2. Štefan Čadecký 186km/11860m

3. manželia Šurinovci Katka a Peter   164km/9810m

Za tieto vynikajúce výsledky, ktoré sme v roku 2009 dosiahli, ďakujeme aj finančnej podpore od nášho mesta, ktoré prostredníctvom športovo-kultúrnej komisie oceňuje aj naše dosiahnuté výsledky. Turistický oddiel ŠKT Kysucké Nové Mesto má v súčasnosti 173 členov, z toho 131dospelých a 42 detí. V roku 2009 sme oslavili už 56.výročie činnosti nášho turistického oddielu.

Záverom by som rád všetkých turistov, ako aj obdivovateľov našej prekrásnej kysuckej prírody, chcel v mene ŠKT KNM pozvať na naše turistické akcie v roku 2010. Zúčastňovať sa ich môžu nielen občania KNM, ale aj celých obyvatelia celých Kysúc, širokého okolia.  

Viac info: www.sktknm.sk