Cenník     

Prenájom haly na 1 hodinu

15 €

Prenájom haly na športové podujatie na deň

165 €

Prenájom časomiery na športové podujatie

35 €

Prenájom časomiery na zápas

6 €

  • hracia plocha o rozmere 36 x 15 m
  • kapacita hľadiska v hale 200 osôb

Vstupné na futbal. zápasy

 1 €

Dôchodcovia  

 0,5 €

Ženy

VSTUP ZADARMO

Deti do 15 rokov

VSTUP ZADARMO


 

Prenájom ihriska na zápas

škvarové   

50 €

                               trávnaté  

165 €